Leta i den här bloggen

tisdag 25 maj 2010

Årets utställning " Metalltråd och gamla spetsar"


Detta år har vi inbjudit en grupp slöjdare/konsthantverkare från Skellefteåtrakten - Craft AC - att medverka i vår utställning. Det innebär att vi kompletterar textilen med en del trä och metallslöjd.

Föreningen för väventusiaster

I många år nu - minns faktiskt inte när vi startade - har jag varit ordförande i vår lilla men idoga förening. Vi har träffats varje måndag under skolterminstid och diskuterat och vävt. De senaste åtta åren har vi dessutom varje sommar haft olika temautställningar, med möjlighet att delta i workshops i de olika textila tekniker som var representerade i utställningen.